EĞİTİM

Personelimiz bizim için en değerli varlığımızdır. Bu nedenle öğrenimleri ve ihtisas eğitimleri için özen göstermekteyiz. Ancak personelimize sağlayacağımız kesintisiz eğitim sayesinde piyasadaki güçlü konumumuzu ve teknik becerimizi geleceğe taşıyabiliriz.

Personelimize eğitim sağlamak bizim birinci önceliğimizdir ve özellikle çıraklık sistemi üzerinde hassasiyetle durmaktayız. Bu doğrultuda halen aşağıda verilen sektörlerde çıraklık eğitimi sağlamaktayız.


Çıraklıktan başlayarak sağlanacak kariyer bizim için anlamlıdır. Kurumumuzda sağlanan çıraklık eğitiminden geçenlere kurumsal kariyer fırsatları tanınır.

Ayrıca aşağıda verilen eğitim kurumları ile çeşitli alanlarda (proje çalışmaları, stajyerlik, tesis ziyaretleri, vs.) çok yönlü işbirliği sürdürmekteyiz:

lbs_mitterdorf
Meslek Okulu - Mitterdorf/Mzt.
mul-logo
Montanuniversität Leoben
B3 Bruck Mur
Ticaret Akademisi - Bruck/Mur
fh_joanneum
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi -
Kapfenberg